Docenten Hogere Veiligheidskunde

Het team van docenten Hogere Veiligheidskunde (HVK).

Topklasse docenten
Ons team bestaat uit zorgvuldig geselecteerde, enthousiaste, betrokken en deskundige docenten, die jou graag willen ondersteunen bij jouw ontwikkeling. Zij behoren tot de top in hun vakgebied. Onze coaches beheersen niet alleen het veiligheidskundige vak, zij hebben ook senior managementervaring.

Drs. Ir. Robert-Jan Bannink MSHE

Robert-Jan Bannink
Opleidingscoördinator
Moduleleider, Docent & Coach.
Biografie
Robert-Jan Bannink is de oprichter van Navigator Training en als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde gedreven om het kwaliteitsniveau van de Veiligheidskundige te verbeteren. Hij heeft bij verschillende grote multinationals senior managementrollen gehad en is in 2012 Navigator Consult begonnen. Als onafhankelijk adviseur op het gebied van Veiligheidsmanagement en Operational Excellence heeft hij veel internationale ervaring en onder andere een opleiding arbeidshygiëne gevolgd en een Master of Safety, Health & Environment aan TopTech (TU Delft) behaald. Robert-Jan is gecertificeerd Veiligheidskundige.
Kom met mij in contact: info@navigatorconsult.nl of +31 (0)6 46 19 87 28

Mr Esther Broeren

Esther Broeren
Docent
Biografie
Esther Broeren is advocaat en partner bij ELEMENT Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het stoffenrecht met een bijzondere focus op (externe) veiligheid. Esther publiceert en doceert regelmatig op deze terreinen en beschikt over ruime ervaring in het adviseren van en procederen voor zowel overheden als bedrijven. Esther is lid van de Vereniging voor Milieurecht en de Vereniging van Milieurecht Advocaten en werd in 2006 uitgeroepen tot de beste jonge advocaat van Nederland.

Dr. Walter Zwaard

Walter Zwaard
Docent en Moduleleider
Biografie
Walter Zwaard studeerde scheikunde in Leiden en werkte na zijn promotie bijna vijfentwintig jaar bij de Universiteit Leiden op het gebied van veiligheidszorg en risicomanagement. Daarnaast was hij docent, cursusleider en examinator bij diverse postdoctorale en post-HBO opleidingen voor risicoprofessionals, veiligheidskundigen en arbodeskundi¬gen. Hij was hoofd- of eindredacteur van diverse handboeken, zoals de Praktijkgids Arbeids¬veiligheid, het Arbojaarboek, het Jaarboek Arbo en binnenmilieu en het Handboek Gevaarlijke Stoffen. Hij was hoofdredacteur van het maandblad Arbo (2005-2006) en lid van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (2004-2012). Hij is auteur van een groot aantal boeken, schrijft columns en artikelen over risico, risicobeheer¬sing en arbeidsom-standigheden.

Ing. Ed van Hal CMSE®

Ed van Hal
Docent en Moduleleider
Biografie
Op de HTS in Dordrecht studeerde Ed van Hal Elektrotechniek en Economische Bedrijfstechniek. Daarna werkte hij met AutoCAD systemen, programmeerde hij robotarmen en werkte bijna twee decennia bij een elektrotechnische system integrator. Hij adviseerde klanten in diverse industriële sectoren op het gebied van aandrijftechniek, energietechniek en automatisering. Hij bood turn-key projecten aan en verkocht deze. Later gaf hij leiding aan het verkoopteam Industrie. Daarnaast is Ed van Hal meer dan vijftien jaar actief als freelance docent techniek en bedrijfskunde bij diverse grote opleiders. Als kerndocent heeft hij bijgedragen aan het samenstellen van een bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde. Sinds enkele jaren is Ed van Hal verantwoordelijk voor trainingen bij Pilz Nederland, onderdeel van een wereldwijd opererend familiebedrijf. Met componenten, systemen en services levert Pilz veilige automatiseringsoplossingen voor machines en installaties. Als TÜV gecertificeerde CMSE (Certified Machinery Safety Expert) biedt hij maatwerk opleidingen aan op het gebied van machineveiligheid, stelt hij cursusprogramma’s samen en geeft hij lezingen over de kansen van ‘smart industry’.

Ing. Remko Schulte MSHE

Remko Schulte
Docent en Moduleleider
Biografie
Na de studies HTS Werktuigbouw en Hogere Veiligheidskunde (MoSHE) heeft Remko diverse business- en engineering managementfuncties bekleed bij Esso Benelux (tegenwoordig ExxonMobil) en Van der Sluijs Groep (tegenwoordig VARO Energy, logistiek dienstverlener in de downstream olieindustrie). In 2006 richt Remko XXact Safety Solutions B.V. op en werkt hij sindsdien als onafhankelijk adviseur voor bedrijven die actief zijn in de olie- en gasindustrie, voornamelijk tankopslagbedrijven. In 2007 werd Remko’s MoSHE eindscriptie voorgedragen voor de gooi naar de NVVK prijs. In zijn huidige adviesrol is Remko gespecialiseerd in o.a. klantspecifieke veiligheidsbeheerssysteemarchitectuur, risico inventarisatie en –evaluatie, proces veiligheidsstudies (bijv. HAZID/HAZOP, LOPA, BowTie, FMECA) en incidentonderzoek (SOAT, Tripod Beta). Remko is gecertificeerd – en geregistreerd Hoger Veiligheidskundige, ADN Veiligheidsadviseur, geaccrediteerd Chemical Distribution Institute Terminal Inspector (CDI-T), geaccrediteerd Tripod Beta Practioner en TüV Rheinland Functional Safety Engineer

Prof. Dr. Ir. Hans Pasman

Hans Pasman
Docent
Biografie
Hans Pasman is al decennia actief op het gebied van procesveiligheid. Hij heeft onderzoek gedaan naar talrijke grootschalige ongevallen die tot de ontwikkeling van testmethoden en modellen voor reactor runaway, gas- en stofexplosieveiligheid hebben geleid. Als voorzitter van de Loss Prevention werkgroep heeft hij het initiatief tot oprichting van EPSC, het Europese procesveiligheidscentrum, geleid. Hij is hoogleraar Chemical Risk Management aan de TU Delft en lid van de inmiddels opgeheven adviesraad Gevaarlijke Stoffen geweest en werkt nu als Research Professor in het Mary Kay O’Connor Process Safety Center aan de Texas A&M University.

Edgar Wienen Msc

Edgar Wienen
Docent
Biografie
Edgar Wienen heeft zijn Bachelor Mechanical Engineering aan de Hogeschool West-Brabant behaald en zijn Master Asset Management Control. Hij heeft bij o.a. Philips, Essent/RWE en E.ON Benelux/Uniper Benelux gewerkt en zich bezig gehouden met het opzetten van onderhoudsprogramma’s en reliability engineering. In zijn huidige functie bij Uniper Benelux is hij het hoofd van de stafafdeling voor “Risk and Opportunity management, integrity assurance, governance and document management”.

Dr. Frank Guldenmund

Frank Guldenmund
Docent en Moduleleider
Biografie
Frank Guldenmund (1960) is psycholoog en met lof afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in de richtingen Psychologische Functieleer en Methoden en Technieken van Psychologisch Onderzoek. Sinds 1992 werkt hij bij de sectie Veiligheidskunde van de Technische Universiteit Delft waar hij zich bezighoudt met diverse aspecten van veiligheidsmanagement en het bestuderen en beschrijven van de rol van organisatiecultuur in relatie tot, met name, arbeids- en procesveiligheid. Een en ander heeft geleid tot een promotie (met lof) in 2010 op het proefschrift ‘Understanding and exploring safety culture’. Na zijn promotie is hij zich verder gaan toeleggen op het creëren van een psychologisch veilige werkomgeving als essentieel onderdeel van een veiligheidscultuur en de rol van de dialoog daarin. Hij geeft onderricht en presentaties over (veiligheids)cultuur in binnen- en buitenland en is actief als trainer voor het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) in hun veiligheidscultuurprogramma.

Kirsten van Schaardenburgh-Verhoeve Msc

Kirsten van Schaardenburgh
Docent en Moduleleider
Biografie
Kirsten van Schaardenburgh-Verhoeve is cognitief psycholoog (Universiteit Leiden, 2000), Hoger Veiligheidskundige (PHOV, 2002) en heeft een Master in Public Safety (TU Delft, 2008). Ze is zowel gecertificeerd Tripod Beta Trainer als Tripod Beta Assessor. Ze is zeer ervaren op het gebied van incidentonderzoek: zowel in het praktisch ontwerpen, uitvoeren en evalueren van incidentonderzoek, als in het trainen en faciliteren van organisaties om dat zelf te doen. Ze heeft diverse publicaties op haar naam: artikelen over incidentonderzoek en analysemethodes en een boek over de methodische aspecten van ongevalonderzoek.

Drs. Bas van Raaij

Bas van Raaij
Docent Adviesvaardigheden
Biografie
Bas van Raaij is psycholoog/opleider en eigenaar van Bureau de Mat, het trainingsbureau dat gespecialiseerd is in “doelgerichte communicatie en samenwerking onder moeilijke omstandigheden”.
De Mat is een communicatiemodel dat haarscherp weergeeft wat er in een doelgerichte relatie gebeurt wanneer beide partijen in contact zijn, zowel in humane als niet-humane relaties. Centraal staat de vraag: Leidt dat wat ik doe of zeg naar het doel toe (veiligheid) of van het doel af (onveiligheid)?

Hans Heerink Msc MSHE

Hans Heerink
Scriptiebegeleider
Biografie
Hans Heerink is sinds 2011 eigenaar van Heerink Consultancy (veiligheidsmanagement en onderzoek van ongevallen en incidenten). Daarvoor heeft hij 39 jaar als genieofficier (weg- en waterbouw) in uiteenlopende functies gewerkt. De laatste 15 jaar werkzaam in functies op het gebied van Arbo en veiligheid. Zijn laatste functie was Senior Onderzoeker/Projectleider bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Naast vele opleidingen en cursussen heeft hij een Master of Occupational Health, Safety and Welfare (UvA) en een Master of Safety, Health & Environment aan TopTech (TU Delft) behaald.

ing. Patries Robijn-Meijers

Patries Robijn-Meijers
Docent
Biografie
Patries Robijn werkt als brandveiligheidsadviseur bij ingenieurs- en adviesbureau DGMR. Ze is veelal betrokken bij de meer complexe projecten die veel of bijzondere gelijkwaardigheden bevatten, politiek gevoelig of geheim zijn, een heel korte planning vragen of waaraan een scala aan betrokken partijen werkt. Door haar werkervaring ook bij de brandweer en het Instituut Fysieke Veiligheid is ze goed in staat om vraagstukken vanuit diverse perspectieven te beoordelen. In het vinden van optimale oplossingen die zorgen voor een mooi en veilig gebouw ligt voor haar steeds de uitdaging. Ze is een teamspeler die graag een waardevolle werkrelatie opbouwt. In haar rol als IFV-docent voor de opleiding Specialist Brandpreventie draagt ze haar kennis en ervaring graag over op studenten. Zelf studeerde ze Bouwkunde, later aangevuld met onder meer de post-hbo opleidingen Bouwfysica en Fire Safety Engineering.